Disclaimer, voorwaarden & privacy

Aandacht, Adem & Aanraking

Disclaimer

DISCLAIMER INZAKE GEBRUIK VAN DE WEBSITE WWW.HOLISTISCHEPRAKTIJKVROON.NL EN DE DAAROP VOORKOMENDE INFORMATIE

Vroon heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.
Vroon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Vroon garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet en/of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Vroon op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Vroon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Vroon de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Algemene voorwaarden

Bij de massage worden de algemene regels voor hygiëne aangehouden.
Relevante zaken aangaande gezondheid en persoonlijke omstandigheden die voor de massage van belang zijn, waaronder: ziekte, medicijngebruik, zwangerschap en/of aspecten op emotioneel, psychisch vlak of in het persoonlijk leven van de cliënt worden voorafgaand aan de massage gemeld. Deze informatie wordt binnen Vroon vertrouwelijk behandeld.

De cliënt is tijdig op de afspraak aanwezig. De tijd die cliënt te laat is, wordt in mindering gebracht op de afgesproken sessietijd.

Betaling geschiedt na afloop van de sessie contant en zoveel mogelijk gepast.

De cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid.

Vroon streeft voor al haar massages een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening na.

Privacy policy

De privacy policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.holistischepraktijkvroon.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website www.holistischepraktijkvroon.nl staat onder beheer van Vroon Holistische voor massage en bewustzijnswerk. De contactgegevens zijn te vinden op https://www.holistischepraktijkvroon.nl
 1. Gegevens van bezoekers
  Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.holistischepraktijkvroon.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 1. Cookies
  • holistischepraktijkvroon.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan holistischepraktijkvroon.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
  • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 1. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacy policy terecht bij holistischepraktijkvroon.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze privacy policy.
 1. Disclaimer
  holistischepraktijkvroon.nl is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.